Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Alla rådgivningssessioner är 60 minuter långa och de kostar 3 000 kr ex moms.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Bygga lärande kulturer – learnability
 • Moderna ledarskapsramverk
 • Tillitsfullt samarbete

 • Agerbar datadriven fakta
 • Analys People Data
 • Förändringsledning

 • Hållbar livsstil
 • Kost
 • Träning

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • EQ och Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris – hantera utmanande relationer

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet


 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Förändringsledning
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence


 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser

 • Säkerhetsledarskap
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration