Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Alla rådgivningssessioner är 60 minuter långa och de kostar 3 000 kr ex moms.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.


 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Agerbar datadriven fakta
 • Analys People Data
 • Förändringsledning

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik

 • Säkerhetsledarskap
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet


 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Entreprenörskap
 • Inkludering
 • Inspiration

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 

 • Hållbar livsstil
 • Kost
 • Träning

 • Projektledarskap i komplexa miljöer
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Bygga framgångsrika team

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Bygga lärande kulturer – learnability
 • Moderna ledarskapsramverk
 • Tillitsfullt samarbete