Elin Arnell

VD Talentech Sverige – affären och människorna – alltid tillsammans!

3 000 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska

Elin är Vdn som brinner för att engagera och leda förändringsprojekt som involverar och som ger förutsättningar för att bygga ett gemensamt engagemang vilket många företag och organisationer strävar efter.

Expert och konsult inom

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Elins största bedrifter

 1. Tidigare delägare och affärsområdeschef på HR- och kommunikationsbyrån Coreworkers. Varit rådgivare för ledningsgrupper och HR-chefer både i privat och offentlig sektor inom områdena transformation, engagemang, ledarskap, Employer Branding och kultur.
 2. Utsågs till VD för Talentech i Sverige efter en sammanslagning av ett flertal bolag. Engagemang, ledarskap och kultur har ökat med över 20% med fortsatt tillväxt.
 3. Elin skriver en livsnjutarplan varje år med kontinuerliga uppföljningar under året. Arbetsliv, tre barn och övriga delar i livet kräver eftertanke och reflektion.

Elins övertygelser

 1. Be om feedback ofta – det finns en sådan kraft både för individer och organisationer med en kultur som är öppen och tar tillvara på olika perspektiv.
 2. Ta reda på vad du behöver för att ha energi över tid. Som ledare finns vi till för så många andra men finns du också till för dig själv?
 3. Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig våga spänna en båge = träna ditt mod.

Ett urval av våra kunder

Om Elin

Elin är Vdn som brinner för att engagera och leda förändringsprojekt som involverar och som ger förutsättningar för att bygga ett gemensamt engagemang vilket många företag och organisationer strävar efter.

Hon har både jobbat tillsammans med sin egen ledningsgrupp och stöttat andra ledningsgrupper i att utforska och hitta den gemensamma ambitionsnivån, identifiera utmaningar och arbeta fram ett gemensamt gruppkontrakt och ledarförväntningar. Hon vet vikten av att skapa involvering i företaget för att skapa en gemensam riktning där medarbetarna är med och driver utvecklingen.

Hon har en bakgrund inom HR kombinerat med de kommersiella delarna av företagande och är utbildad beteendevetare. Hon inledde sin karriär på Telenor och förstod tidigt vikten av att satsa på medarbetarskap och ledarskap för att lyckas med affären.

Elin har erfarenhet från roller som rekryterings- och utbildningsansvarig, HR Manager, konsult, projektledare, affärsområdeschef och är idag Vd för Talentech. Hon brinner för ämnen som digitalisering, att få fler kvinnor att vilja ha ledande roller och att få ihop helheten i varje företag.

Hon är extra stolt över resan de nyligen gjorde på Talentech med att slå ihop ett flertal företag till ett. En utmaning som resulterat i att engagemang, ledarskap och kultur har stärkts i snabb takt i kombination med en ännu starkare affär.

Som person är hon inspirerande, analyserande och nyfiken samtidigt som hon gärna utmanar. Hon är en god lyssnare och gillar att ge nya perspektiv på saker och diskutera möjliga lösningar.

Personligen har hon även insett hur viktigt det är att ha med det individuella perspektivet och att veta vad som är på riktigt viktigt för sin egen utveckling och välmående. Hon har arbetat fram ett verktyg för detta som hon kallar Livsnjutarplanen. En plan som går ut på att skapa en tydlig personlig vision och målbild. Hon har sett hur detta kompletterar människor och ger en bra riktning på livet både jobbmässigt och privat. En viktig parameter i planen är att skapa mod och utrymme för att även prioritera sig själv.

Elin är den som kan konsten att skapa kraft framåt med och tillsammans med andra. Hon ser potentialen i människor och gillar att tänka möjligheter tillsammans med sina uppdragsgivare och att få tillföra det personliga perspektivet. Elin brinner för affären och människorna – aldrig var och en för sig – alltid tillsammans!

Expertis

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap
 • Employer branding
 • En lärande organisation och feedbackkultur för att optimera säljresultat
 • Lärande organisation
 • Självledarskap och att behålla energi som ledare
 • Träna ditt mod
 • Utveckla er ambitionsnivå, skapa engagemang och involvera på riktigt

Följ Elin