Christer Brasta

Kulturstrateg och Transformationsledare

3 000 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Under ett antal år satt Christer i företagsledningen på Volvo IT och var global kommunikationsdirektör där han ledde ett team på närmare 20 personer i sju länder. Att leda ett team med så många olika nationaliteter var en rejäl utmaning och samtidigt fantastiskt roligt och lärorikt att växa tillsammans som team.

Expert och konsult inom

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Christers största bedrifter

 1. Christer drev RISE organisationstransformation med fokus på ett nytt ledarskap och kultur. Även struktur, processer, osv. designades om. Förändringsarbete kännetecknades av delaktighet, dvs. kontinuerligt omhändertagande av idéer från medarbetare och chefer för att göra lösningen bättre.
 2. Christer var ansvarig för Volvokoncernens omdaning av företagskulturen och drev arbetet på global nivå för både koncernledning, chefsled och medarbetare. En tydlig strategi, en kontinuerlig dialog i organisation och ett viralt arbetssätt gjorde en dynamisk gräsrotsrörelse och strukturerad ledarutveckling möjlig.
 3. Christer kombinerade ansvaret för långsiktig IT-strategin (fokus; kostnadsoptimering och konsolidering) med digital innovation (fokus; utforskande av digitala möjligheter med snabb ROI). Det möjliggjorde nya affärsmöjligheter i realtid, samtidigt som en långsiktig IT-agenda kunde drivas för koncernen.

Christers övertygelser

 1. Var nyfiken och modig; förändring är BRA! Som människa och som organisation måste du ständigt utvecklas – står du still så dör du.
 2. Kultur och ledarskap måste stötta organisationens strategi och vision. Kulturförändring drivs strategiskt på alla nivåer. Och du måste utmana dig och ditt ledarskap för att själv vara den kultur du vill se hos andra.
 3. Följ ditt hjärta och låt höger hjärnhalva jobba minst lika mycket som vänster. Människor som tänker annorlunda får dig att bli mer innovativ och transformativ – omge dig med dem.

Ett urval av våra kunder

Om Christer

Under ett antal år satt Christer i företagsledningen på Volvo IT och var global kommunikationsdirektör där han ledde ett team på närmare 20 personer i sju länder. Att leda ett team med så många olika nationaliteter var en rejäl utmaning och samtidigt fantastiskt roligt och lärorikt att växa tillsammans som team.

Från detta gick Christer till att leda en funktion som drev Digital Innovation på Volvokoncernen. Med ca tio personer i Sverige, Frankrike och Kina sattes strategin att verkligen använda mångfald i flera dimensioner för att skapa innovation.

Kontinuerligt togs studenter in som under perioder blev del av teamet. Detta ökade mångfalden ytterligare och skapade nydanande digitala lösningar för Volvo och kunderna. Exempel på innovationer var VR-glasögon i fabriken (istället för verkstadshandböcker), en Shazam-app för motorproblem, digital marknadsplats i Indien där förare kunde bjuda på transportuppdrag. Christer nämner att en nyckel till framgång var det dynamiska nätverkandet mellan alla i teamet, verksamheten och digitala leverantörer.

Inom ledningen på Volvokoncernen byggde Christer ett starkt nätverk och fick därmed sidouppdrag att titta över hur Volvo kunde stärka kulturen och få ett värderingsdrivet arbetssätt att växa vilket ledde till en större transformation på koncernnivå med en ny värdegrund och framförallt nya sätt att jobba med ledarskap och kultur.

Att få personer och team att bli mer varse om sina egna värderingar, sitt ledarskap och hur kulturen påverkar måluppfyllnad i deras verksamhet är en dynamisk och utvecklande process – var oerhört givande även för Christer.

Sedan fyra år driver Christer eget företag inom värdedriven verksamhetsutveckling och transformation. Han har stöttat RISE (Research Institutes of Sweden) med att integrera uppköpta bolag, genomföra en helomstöpning av organisationen, samt att etablera en värdegrund för ledare och medarbetare. RISE är på en transformationsresa och det är mycket stimulerande att vara en drivande kraft tillsammans med dem för att skapa ett mer hållbart och innovativt Sverige.

Sommaren 2018 fick Christer och hans partner höra om ett barnhem i Nairobi som kämpade för mat, kläder och stöttning till barnen. Detta blev till en upplevelse som exemplifierar Christers värderingar och drivkkrafter som bäst beskrivs som; nyfikenhet, värde- och visionsdriven, positiv, möjlighetsvaken, engagerad, envis och emotionell.

Semesterplanerna ändrades snabbt och de lämnade Sverige mindre än en månad senare med över 60 kilo kläder, en imponerande summa insamlade pengar för att hjälpa barnen till ett bättre liv. De fick en fantastisk lärdom, och bidrog i liten skala till förändring i både Sverige och Kenya.

Expertis

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
 • Kultur och Ledarskap
 • Kulturförändring

Följ Christer