Johan Jemdahl

Förändringsledare med Operations, Supply Chain och Business Excellence som specialitet

3 000 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Johans styrka ligger i att göra det komplexa förståeligt och en förmåga att ur en stor mängd information och data fokusera på rätt saker. Att kombinera operationell excellence med formandet av morgondagen (strategi) går som en röd tråd genom alla verksamheter Johan lett varpå han utvecklat specifika metoder för att driva förändringarna, från strategi till aktiviteter genom tydlig målstyrning och processutveckling. Han har över 20 års erfarenhet av att leda och utveckla matrisorganisationer där han skapat stor förtrogenhet i det som handlar om att leda genom att influera. Under åren har Johan utvecklat ett starkt intresse för investeringar som del i verksamhetsutveckling, primärt inom industriella bolag. Han guidar och rådger gärna bolagsledare som är i olika stadier av utveckling organiskt eller genom förvärv.

Expert och konsult inom

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Johans största bedrifter

 1. Tagit olika organisationer i olika verksamheter och olika delar av världen på en förändringsresa som röjt silos, skapat nödvändigt självförtroende och stolthet och i slutändan affärsmässiga resultat
 2. 2019 Sustainability CEO of the year European Logistics industry - CEO magazine.
 3. Förmågan att gå in i olika typer av utmanande situationer och kulturer, snabbt presterat och förtjänat förtroende med uppdrag som alla varit med stort förändringsbehov.

Johans övertygelser

 1. Ett enat team som delar en gemensam vision är svårt att vinna över.
 2. Kultur skapar skillnad. Medarbetarskapet är viktigare än chefskapet och bort med ”offer mentaliteten”. Äg resan,  man har alla mandat man behöver, men se till att förtjäna förtroendet.
 3. Evolution över Revolution – människor är förändringsdrivna, men behöver bli involverade och chefer skall inte göra sin medarbetares jobb. Stötta, coacha, hjälp till finna svaren hellre än att ge svaren. Skapa innovativa kulturer där människor är nyfikna, kreativa, initiativtagande och där med hjärtat.

Ett urval av våra kunder

Om Johan

Johan kommer med över 25 års erfarenhet från att leda verksamheter av skilda slag, i olika faser och i olika delar av världen men med gemensamma nämnaren att de är i behov av utveckling och förändring. Ett behov som ofta är drivet av dissonans i organisation och dess processer.

Johans styrka ligger i att göra det komplexa förståeligt och en förmåga att ur en stor mängd information och data fokusera på rätt saker. Att kombinera operationell excellence med formandet av morgondagen (strategi) går som en röd tråd genom alla verksamheter Johan lett. Han har utvecklat specifika metoder för att driva förändringarna, från strategi till aktiviteter genom tydlig målstyrning och processutveckling. Han har en stor passion för ledarskap och tillika god erfarenhet av att framgångsrikt leda verksamheter direkt som indirekt och i en internationell kontext. Över 20 års erfarenhet att leda och utveckla matrisorganisationer har skapat stor förtrogenhet i det som handlar om att leda genom att influera. Värdeskapande; alltid ta utifrån och in perspektivet, kombinerat med människan i fokus, oavsett kund eller medarbetare, är två grundpelare i Johans sätt att se på organisation och ledarskap.

KPIer är till för att förbättra verksamheten inte rapportera på nuläge. Här finns ett genuint driv för att bidra med klarsynthet i att analysera felmarginaler och aktivt driva förändring för förbättrat resultat och inte fastna i reflektionen eller rapportering. Johan bidrar till att öppna upp perspektiven och utmanar det invanda. Denna expertis har Johan utvecklat under sina 25 år inom B2B-segmentet på bolag med fokus på produkt och service.

Johan har nyligen påbörjat ett nytt kapitel med rollen som VD för Qarlbo Energy, ett investeringsbolag inriktat på energiomställningen till icke-fossila bränslen och primärt med vätgas som möjliggörare. Hans tidigare roll som VD på Greencarrier och flera ledande roller inom Ericsson och Cisco i Sverige samt olika delar av världen har också gjort Johan till en person med starkt intresse för investeringar som del i verksamhetsutveckling, primärt inom industriella bolag. Han guidar och rådger gärna bolagsledare som är i olika stadier av utveckling organiskt eller genom förvärv. Gärna bolag med aspiration på en internationell marknad.

Det finns en övertygelse i Johan att det finns flera SME-bolag i Sverige som skulle gynnas av en förflyttning och utveckling som innebär en ny resa där vägen inte är glasklar. Här trivs Johan som bäst – att få gå bredvid dig på den transformationsresan och åstadkomma god styrning och resultat före, under och efter.

Expertis

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen
 • Kundvärde som grund
 • Leaders eat last – sätt medarbetarna först
 • Prestigelös och transparent samverkan
 • Skapa ett enat team med självförtroende
 • Stärka medarbetare
 • Strategiexekvering

Karriärhöjdpunkter

 • GREENCARRIER GROUPVD, 2017 -
 • ERICSSON NIGERIAVD, 2015 - 2016
 • ERICSSON GROUPGroup Head of Order to Cash transformation program, 2013 - 2014
 • SOIC SHIPMANAGEMENT (SVENSKA OSTINDISKA COMPAGNIETStyrelsemedlem
 • MARITIME TRANSPORT AND AGENCIESOrdförande
 • GREENCARRIER LINER AGENCYOrdförande
 • GREENCARRIER FREIGHT SERVICES INTERNATIONALOrdförande
 • IT'S MY CARGO (SAAS STARTUP, GERMAN BASED)Styrelsemedlem

Följ Johan