Digitalisering

Här hittar du rådgivarna som kan digitalisering. De har kommit långt på den egna digitaliseringsresan och kan hjälpa dig med väldigt konkreta råd. Inga frågor är för svåra. Wisorys digitaliseringsexperter kan inspirera dig till att ta din verksamhet ett steg längre redan imorgon.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er