HR / Organisation

Här hittar du de bästa rådgivarna inom HR- och organisationsfrågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskap inom både strategiska och operativa frågor.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Bygga lärande kulturer – learnability
 • Moderna ledarskapsramverk
 • Tillitsfullt samarbete

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap