HR / Organisation

Här hittar du de bästa rådgivarna inom HR- och organisationsfrågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskap inom både strategiska och operativa frågor.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Bygga lärande kulturer – learnability
 • Moderna ledarskapsramverk
 • Tillitsfullt samarbete

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Beslutsunderlag HR-satsningar
 • Ekonomiska argument kring HR
 • Kartläggning HR-resurser

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi