Kommunikation

Hur du kommunicerar kan vara helt avgörande för hur du lyckas med att bygga ett framgångsrikt bolag eller få en lyckad karriär. Här hittar du några av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. De ger råd inom allt från internkommunikation, samtals- och mötesteknik, presentationsteknik och kriskommunikation.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Säkerhetsledarskap
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Möten och events

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Inkludering
 • Integrering
 • Interkulturell kommunikation

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • EQ och Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris – hantera utmanande relationer

Expertispaket

Vi erbjuder expertispaket där du träffar några av våra rådgivare online vid tre olika tillfällen, när det passar dig. Varje rådgivare är expert inom sitt område och ser till att anpassa sessionens innehåll så det träffar dina behov.

Tydlig kommunikation i förändring

3 sessioner – 9 000 kr

Tydlighet är lika med trygghet och trygghet är lika med x-faktorn i förändring.