Offentlig verksamhet

Här har vi samlat alla rådgivare, oavsett expertisområde, som har kunskap eller erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. I processen att anta utifrånperspektiv är trygghet i verksamhetsinsikt en grundbult för vidare tillit och förståelse.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Säkerhetsledarskap
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Affärsutveckling
 • HR-business
 • HR-ekonomi

 • Positivt och tillitsbaserat ledarskap
 • Samarbete, medarbetarskap, mål hållbara individer
 • Värdegrund, syfte, drivkrafter genom alla lager

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Cybersäkerhet
 • Informationssäkerhet
 • IT säkerhet

 • Entreprenörskap
 • Inkludering
 • Inspiration

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda

 • Inkludering
 • Integrering
 • Interkulturell kommunikation