Ledarskap

Grunden i ledarskap handlar om att leda in i framtiden, att peka ut en riktning. För att göra det krävs bland annat att du kan skapa engagemang och få med dig dina medarbetare. Hur du gör detta och andra frågor om ledarskap kan du ställa till våra riktigt erfarna ledarskapsrådgivare. Här har vi samlat de som lett tusentals medarbetare och gärna diskuterar framtidens ledarskap.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap

 • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Beteendepsykologi
 • Digitalisering

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus

 • Säkerhetsledarskap
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Säljstrategi – struktur och processer
 • EQ och Psykologi – personlighetstyper och olika typer av köpare
 • Konflikt och kris – hantera utmanande relationer

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Feedback/kritik
 • Förändringsledarskap
 • Gruppsamarbete

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus

 • Förändringsledning
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete