Förändringsarbete

En förändringsresa är aldrig utan friktion och utmaningar. Här väljer du bland rådgivare som själva gjort omfattande förändringsresor, de vet vad som är viktigt och kan dela med sig av fallgropar och framgångsfaktorer. Några nöjer sig med att boka ett fokuserat möte med någon av experterna medan andra väljer en serie med möten för att ha guidning under en hel förändringsprocess.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Beteendepsykologi
 • Digitalisering

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry

 • Förändringsledning
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning

 • Framtidens superkraft | Hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team