Entreprenörskap

Här väljer du bland rådgivare som är eller varit entreprenörer, de som byggt upp framgångsrika företag eller skapat kända varumärken. De lever entreprenörskap och de vet vad som krävs för att lyckas.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt