Expertispaket

Vi erbjuder expertispaket där du träffar några av våra rådgivare online vid tre olika tillfällen, när det passar dig. Varje rådgivare är expert inom sitt område och ser till att anpassa sessionens innehåll så det träffar dina behov.

Tydlig kommunikation i förändring

3 sessioner – 9 000 kr

Tydlighet är lika med trygghet och trygghet är lika med x-faktorn i förändring.

Hållbart välmående

3 sessioner – 9 000 kr

Humankapitalet är just nu på rött batteri. Det som inte är hållbart idag, kommer vara ohållbart imorgon. Därför behöver fler ledare få mer kloka råd kring hälsa, välmående, stress och återhämtning.

Leda i osäkra tider

3 sessioner – 9 000 kr

Vi lever i allt osäkrare tider och har så gjort ända sedan pandemins utbrott 2020.Hur bör man leda när vi inte vet så mycket om morgondagen eller när både ni och era medarbetare känner er osäkra och otrygga?