Strategi

Du har mycket att vinna på att jobba strategiskt. Här har vi samlat rådgivare som kan ge dig tips och vara ditt bollplank kring olika typer av strategier. De vet hur du jobbar fram en plan och de vet hur implementationen blir lyckad.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Möten och events

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Beteendepsykologi
 • Digitalisering

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Omvälvande förändring
 • Plattformsval
 • Omnikanalhandel från grunden

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet