Inkludering

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom inkludering. Vi ger dig direkt tillgång till deras expertis genom att erbjuda personanpassade videomöten med fokus på dina specifika behov. Få konkreta tips och dra nytta av deras erfarenheter av E-handel i ditt jobb och just din situation. Utvecklas snabbare, prestera bättre och åstadkom mer tillsammans med Wisory.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Inkludering
 • Integrering
 • Interkulturell kommunikation

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration

 • Entreprenörskap
 • Inkludering
 • Inspiration