Innovation

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Innovation. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration