Risk- och successionsplanering – två viktiga frågor för en styrelse och ledares fokus

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Risk- och successionsplanering - två viktiga frågor för en styrelse och ledares fokus. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

  • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
  • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
  • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?