Empatiskt ledarskap

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Empatiskt ledarskap. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Säkerhetsledarskap
 • Beslutsamhet i krävande situationer
 • Tydlig kommunikation

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap