Varför Wisory?

Vi erbjuder en modernare syn på ledarskap och ledarskapsrådgivning

Dagens ledare är inte så effektiva som de skulle kunna vara, eftersom dagens chefsrådgivning och ledarskapsutveckling inte är så effektiva som de skulle kunna vara. Det är dags att anpassa ledarskapsrådgivningen efter de faktiska behoven.

Anlita experten. Skippa entouraget.

Det är dags att på riktigt utmana ineffektiva traditionella ledarskapsutbildningar och stora, tröga konsultprojekt med höga kostnader. Vi erbjuder ett mer effektivt och smidigt sätt att hantera din kompetens- och prestations-utveckling: personliga videomöten (one-on-one). Det behöver inte vara mer komplicerat.

Ta det personligt – videomöten (one-on-one)

Personliga videomöten, där du och din rådgivare fokuserar på just dina specifika utmaningar och möjligheter, är mer effektiva än både traditionell rådgivning, klassrumsföreläsningar och standardiserat utbildningsmaterial.

Förlora inte tid i onödan – låt oss hitta den bästa rådgivaren åt dig

Lägg mindre tid på fel möten med fel personer, genom att låta oss hitta rätt rådgivare med rätt bakgrund, och sätta er i direktkontakt, online.

Get a long-term speaking partner

Cover your gaps of knowledge and bridge your lack of experience with a long-term speaking partner that isn’t your rival. Whenever you need it. With a perfectly matched advisor, you’ll never have to manage on your own again.

Improve your performance

Design your own leader performance program by selecting one-on-one sessions with top business advisors on the topics you need the most. Improve your performance and advance your career.