Strategi

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Strategi. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete

 • Affärsutveckling genom tydligt kundfokus
 • Att leda nu och i framtiden
 • Audio – det nya ljudlandskapet

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi