Konsten att leda laget rätt 

Händer det att du som ledare ställs inför en verklighet där ni som företag inte längre ligger i framkant? Att ni fastnar i gamla banor och vanor? Att ni som företag har ett inarbetat sätt med allt från vidareutbildning till mötesstruktur – ett sätt som alltid fungerat och fortfarande håller.. eller gör det det? 

I den här föreläsningen utgår Svante från tanken: Det som har tagit oss hit kanske inte kommer att ta oss dit. Han tar bland mycket annat upp och diskuterar följande:

  • Vikten av att vara on-point och hur du som ledare hittar rätt fokus med begreppen nice to have, need to have och must have som dina ständiga följeslagare.
  • Jaget för laget och hur ledarskap med altruism inspirerar dina medarbetare; för det är ju trots allt så att vi tillåts leda men vi förtjänar ledarskap.
  • Matchningsutmaningen och att se till att medarbetarnas kompetens används på rätt plats och till rätt sak. Gör LQ och DQ lika självklart i verksamheten som IQ och EQ.

Ta del av tjugo inspirerande minuter om att leda laget rätt. Martin står sedan redo att svara på dina frågor!