Karriärplanering – ditt nästa uppdrag. Taktiska tips att värdera

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Karriärplanering - ditt nästa uppdrag. Taktiska tips att värdera. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

  • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
  • Driva förändring som tillfällig ledare
  • Alternativ karriär som giggare

  • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
  • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
  • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?